lakeoffire

4 teksty – auto­rem jest la­keof­fi­re.

Nig­dy nie mów źle o służbie zdrowia!
Euta­naz­ja jest co praw­da niele­gal­na, ale wykonalna! 

myśl
zebrała 19 fiszek • 31 maja 2013, 20:12

Chłopaku...

Źle oce­niasz mnie, Kochanie,
Pieniądz nig­dy nie był i nie będzie moim panem...

O czym prze­konasz się niedługo - 
...może być je­dynie mym sługą... 

wiersz
zebrał 44 fiszki • 27 lipca 2012, 22:29

Kochać z umiarem? To le­piej nie kochać wcale... 

myśl
zebrała 48 fiszek • 14 lipca 2012, 17:00

ANGKOR THOM (Kambodża)

Odzwier­cied­le­nie geniuszu,
Osobowości
Wy­bit­ne­go choć kontrowersyjnego
Monarchy...
Tajemniczość,
Cha­rak­ter złożony,
Raz kochał bezprzytomnie,
Raz jej nienawidził...
Co było wprost,
Tym się brzydził...
Kochał piękno,
Li­ryką oddychał,
Miał muzę na wyłączność
Mało prawdziwą,
Więcej urojoną...
I choć naj­piękniej­sze świątynie,
San­ktuaria, Pi­rami­dy, Pałace
Stworzył,
Nig­dy się do końca na świat
NIE OTWORZYŁ
I cho­ciaż bogów i demony
Wzywał,
Odszedł...
Drza­jawar­ma­ne VIII się nazywał 

wiersz
zebrał 18 fiszek • 2 lipca 2012, 21:54
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

17 listopada 2018, 18:46lakeoffire sko­men­to­wał tek­st Parking na Pol­nej

8 listopada 2018, 21:51lakeoffire sko­men­to­wał tek­st Ulice War­sza­wy

8 listopada 2018, 21:35lakeoffire sko­men­to­wał tek­st Atak i atak i [...]

8 listopada 2018, 21:31lakeoffire sko­men­to­wał tek­st Przeznaczenia

8 listopada 2018, 21:16lakeoffire sko­men­to­wał tek­st Ulice War­sza­wy

8 listopada 2018, 21:06lakeoffire sko­men­to­wał tek­st Ulice War­sza­wy

8 listopada 2018, 20:54lakeoffire sko­men­to­wał tek­st Przełomowy Wy­nala­zek

17 września 2018, 17:27lakeoffire sko­men­to­wał tek­st ludzie wal­czą z [...]

5 września 2018, 20:58lakeoffire sko­men­to­wał tek­st 05.09.2018r.  

3 września 2018, 10:11lakeoffire sko­men­to­wał tek­st Tychy